Cześć!
Nazywam się
KAMiL WEBER
zajmuje się projektowaniem graficznym dla sieci oraz druku.
oprócz tego wykonuję front-end przygotowanych projektów.

Życie PRojektu

STRATEGia

Na samym początku najważniejszą częścią pracy jest zrozumienie potrzeb i celów jakimi kieruje się projekt.

PRojekt

Design jest sercem i duszą produktu. To pierwszy, krytyczny element wyboru, którym kieruje się klient.

FiNALiZACjA

Wysoka jakość gwarantuje sprawną pracę drukarni i zgodność z projektem. W przypadku cięcia szablonu bardzo usprawnia pracę.

ANALiZA

Po ukończeniu projektu analizujemy działania użytkowników i w kolejnych cyklach poprawek staramy się zwiększyć konwersję.

WsPółPRaca

Szczególnie na pierwszych etapach projektu współpraca ze zleceniodawcą jest bardzo ważna. Pozwala ona poznać strategie i cele klienta oraz wyznaczyć kierunek rozwoju projektu. Dzięki wspólnym działaniom projekt zostaje wykonany profesjonalnie i spełnia powierzone mu zadania.

WYBRANE PRojEKTY

XXII oTWARTE MiSTRZoSTWA PoLSKi W SNooKERA 2014

SLGARDENS

WiLDSToKER

REWoLuCjA CENoWA W BANDACLUB

MASZ PRojEKT PRZY KtóRYM MoGĘ PoMóc?

skonsultuj go ze mną zupełnie za darmo

KAMil WEBER